🇮🇹 De bestemte artikler

🇮🇹 Learn italian in 10 minutes 🇮🇹

* ( English version further down ) 👇

A

a

🇩🇰¬†Dansk version

BESTEMTE ARTIKLER

A

På italiensk, som i de fleste europæiske sprog, sættes artiklen foran substantivet.
P√• dansk bliver de bestemte artikler “en” og “et” sat sammen med substantivet.
Bogen (dansk),¬†il libro (italiensk), the book (engelsk), le livre (fransk) …

For at v√¶lge den rigtige bestemte artikel, skal vi f√łrst se, om substantivet/navneordet starter med konsonant eller med vokal ( a-e-i-o-u ).

For navneord som begynder med en konsonant bruger vi:

Ental: il for hank√łnsord og la for hunk√łnsord.

Flertal: i for hank√łnsord og le for hunk√łnsord

F.eks:

il libro i libri
la pennale penne

a

Nogle substantiver, som for eksempel “bambino“, kan have flere former:

il bambino –¬†i bambini

la bambina Р le bambine

a

BESTEMTE ARTIKLER     ENTAL        FLERTAL

HANK√ėN ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† il ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† i

HUNK√ėN ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† la ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†le

 

 

¬†navneord som begynder med vokal, bruger vi L ŐĀ for begge k√łn i ental.

For hank√łn flertal, bruger vi “gli, mens for hunk√łn flertal bruger vi “le“.

F.eks.

l ŐĀalbero¬†gli alberi

l ŐĀombra¬†le ombre

l ŐĀamico¬†gli amici

l ŐĀamica¬†le amiche*

*Hunk√łnsord der ender p√• – ca har altid i flertal – che (udtales ke).

Amica   Pesca.  Fabbrica

amiche pesche fabbriche

BESTEMTE ARTIKLER     ENTAL        FLERTAL

HANK√ėN ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† l¬ī ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† gli

HUNK√ėN ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† l ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†le

LO-GLI

UNDTAGELSE for navneord som begynder med konsonanterne, som vises nedenfor.

Kun n√•r disse er maschile (hank√łn) bruger vi:

ENTAL: LO

FLERTAL: GLI

Consonanti                        Singolare                                         Plurale

X                                                Lo xilofono                                  Gli  xilofoni
Y                                                 Lo yogurt                                     Gli yogurt
Z                                                 Lo zaino                                       Gli zaini
S + konsonant                        Lo scolapasta                              Gli scolapasta

GN                                            Lo gnomo                                    Gli gnomi

PN                                            Lo pneumatico                            Gli pneumatici 

PS                                             Lo psicologo                                Gli psicologi

Denne undtagelse gælder for ganske få substantiver.
Der er få ord, som begynder med x, y og z, og de er ofte låneord.

Italiensk er et levende sprog og derfor i konstant udvikling. N√•r en fejl er udbredt, bliver den f√łrst tilladt og senere accepteret som valgfri. Vi har ikke noget der svarer til ‚ÄúDansk Sprogn√¶vn‚ÄĚ eller “Acad√©mie fran√ßaise” i Italien, og det er heller ikke s√•dan, at staten ved lov fasts√¶tter m√•den vi skal tale eller skrive p√•.

L√¶g m√¶rke til, at vi bruger en del ikke-italienske ord, som for eksempel: “computer“, “film“, “supermarket” og “w√ľrstel“.

Hovedreglen er, at ikke-italienske substantiver f√•r hank√łnsartikel, og de b√łjes ikke i tal:

f.eks.

NAVNEORD     ENTAL        FLERTAL

Computer             Il computer     I computer

Film                      Il film                I film

Supermarket     Il supermarket   I supermarket

Wurstel               Il wurstel             I wurstel

L√ÜR MERE OM ¬†🎥👉¬†De bestemte italiensk artikler

Vil du forbedre dine italienske sprogfærdigheder? 

—>🇮🇹¬†¬†Find nu dit favorit italiensk kursus!¬†🇮🇹<—

———————————————————————————————————————————————–

🇬🇧¬†English version

DEFINITE ARTICLES

In Italian, as in most European languages, the article is placed right before the noun.
To select the right  definite article, we first need to see if the noun begins with a consonant or with a vowel (a-e-i-o-u).
– For nouns that begin with a consonant, we use:

Singular: il for masculine og la for feminine.

Flertal: i for masculine og le for feminine

For example:

il libro i libri
la pennale penne

Some nouns, such as “bambino“, may have different forms:

DEFINITE ARTICLE           SINGULAR        PLURAL

MASCULINE                                 il                       i

FEMININE                                    la                      le

For nouns beginning with vocals, we use L ŐĀ for both genders in singular.

.

For masculine plural, we use “gli, but for feminine plural we use “le“.

For example.

l ŐĀalbero¬†gli alberi

l ŐĀombra¬†le ombre

l ŐĀamico¬†gli amici

l ŐĀamica¬†le amiche*

*Feminine nouns that end with “ca”¬†, end always with ¬†“che” in the plural form, which it prounonces (ke).

Amica   Pesca.  Fabbrica

amiche pesche fabbriche

DEFINITE ARTICLE     SINGULAR         PLURAL

MASCULINE ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† l¬ī ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† gli

FEMININE                                    l                      le

LO-GLI

EXCEPT for the nouns beginning with the consonants shown below.

Only when these are masculine we do use:

SINGULAR: LO

PLURAL: GLI

ConsonantsSingularPlural

X                                                Lo xilofono                                  Gli  xilofoni
Y                                                 Lo yogurt                                     Gli yogurt
Z                                                 Lo zaino                                       Gli zaini
S + konsonant                        Lo scolapasta                              Gli scolapasta

GN                                            Lo gnomo                                    Gli gnomi

PN                                            Lo pneumatico                            Gli pneumatici 

PS                                             Lo psicologo                                Gli psicologi

 

*This exception applies to very few nouns.
There are few words that begin with x, y and z, and they are often loan words.

Italian is a living language and therefore constantly evolving. When a bug is widespread, it is first allowed and later accepted as optional.

*Note that we use some non-Italian words, such as: “computer”, “film”, “supermarket” and “w√ľrstel”.

The main rule says  that non-Italian nouns get male article, and they do not conjugate in singular or plural.

For example.

NOUNS                  SINGULAR        PLURAL

Computer             Il computer     I computer

Film                      Il film                I film

Supermarket     Il supermarket   I supermarket

Wurstel               Il wurstel             I wurstel

LEARN MORE ABOUT ¬†🎥👉¬†🇮🇹¬†The italian definite articles

 

Skrevet af Valentino Cocco – kursusadministrator

 

No Comments

Post A Comment

14 + 19 =