Studietur til Rom

 

LÆR ITALIENSK

MENS DU NYDER ROMS SKØNHED OG HISTORIE!

 

 

 

Et gammelt italiensk mundheld siger: man bor ikke i et land, man bor i et sprog. Og sprogindlæring har som bekendt mange facetter. Et sprog er ikke blot et sprog, men også del af en kultur. Kulturen kommer til udtryk gennem sproget. De to ting hænger sammen som i en perfekt ying-yang-skulptur. Og sprogindlæring er, som vi ved, allermest effektiv i det land, hvor sproget tales: Dansk i Danmark, fransk i Frankrig og italiensk i Italien. For sprogindlæring i det land hvor sproget tales, giver os dagligt en lang række af muligheder for at bruge sproget i hverdagssituationer og at stifte bekendtskab med en fremmed kultur, gennem sproget. Det giver os mulighed for at…Læs mere

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.