◉ Enrica Lampis 

A

Mit navn er Enrica Lampis (f. 1989). Jeg er italiener og har boet i Danmark siden 2013. Jeg har en bachelor-uddannelse i pædogogik og sprog fra Cagliaris universitet og har en master i italienskundervisning af udlændinge, L2. Siden starten af mine universitetsstudier har jeg konstant uddybet mit kendskab til vigtigheden af sprog i forbindelse med den livslange indlæringsproces (life long learning). Jeg har taget afsæt i den bevidsthed, at sproget er en essentiel del for at kunne forstå en fremmed kultur og for således at kunne blive en del af den pågældende kultur.

Mit universitetsspeciale med titlen “Perspektiver ved interkulturel sprogundervisning” er en sammenfatning af mine studier, der undersøger forholdet sprog-kultur. Disse studier startede jeg i Polen og siden har jeg ført dem videre i Danmark. Siden 2012 har jeg undervist udlændinge i italiensk, først i Polen og siden i Danmark, hvor jeg lige nu er direktør for og underviser i skolen for italiensk sprog og kultur, STUDIA.DK.

A

A

KONTAKT

Tel. +4571525272

Email info@studia.dk

Enrica Lampis / Direktør og underviser enrica@studia.dk

Valentino Cocco / Kursusadministrator valentino@studia.dk

ER DU I TVILV OM NOGET?

Kontakt os ved at udfylde nedestående kontaktformular