Privat Sprogrejse Juni 2025 – Vilkår og handelsbetingelser

Privat Sprogrejse Juni 2025 – Vilkår og handelsbetingelser

Før du køber kurset, skal du sikre dig, at du har læst de følgende vilkår og betingelser nøje:


PRISER FOR KURSER, AKTIVITETER OG EKSTRA OPHOLD

Pakkepris inkluderer:

  • 10 Lektioner 45 minutter i Italiensk
  • 5 ekstra timer i forbindelse med aktiviteterne.
  • Undervisningsmateriale
  • Tilstedeværelse, Ledsagelse Og Støtte Under Alle Aktiviteter
  • Madlavningskursus
  • Entré Til Grotta San Giovanni + Guidet Rundvisning
  • Vinsmagning + Middag Hos Vingården
  • Entré til Scuola dei minatori
  • Entré Til Castello Salvaterra
  • Busser Til Og Fra Programaktiviteterne.

BEKRÆFTELSE AF TILMELDING OG KØB AF TRANSPORTBILLETTER:

Før du køber nogen billetter for både ud- og hjemrejse, skal du afvente bekræftelse af tilmelding og betaling fra Studia.dk.


KRAV OG BEGRÆNSNINGER FOR DELTAGELSE I KURSER

Eksklusiv deltagelse for tilmeldte studerende:

Italienskundervisning og tilhørende aktiviteter er udelukkende forbeholdt de studerende, der er officielt tilmeldt. Familiemedlemmer eller venner, der ikke er tilmeldt, er ikke tilladt.

Uledsagede mindreårige:

Mindreårige (16-18 år) kan kun deltage i kurser, hvis de ledsages af en eller begge forældre, som også skal være tilmeldt og betale for kurset. Forældre er ansvarlige for at overvåge og kontrollere deres børns opførsel under kurset og alle relaterede aktiviteter.

Personer med handicap:

Deltagelse af personer med særlige handicaps, der kan kompromittere kursets succes, vil blive vurderet fra sag til sag. Kontakt venligst kursusorganisationen for at drøfte dine behov og vurdere muligheden for deltagelse.

Tidligere sprogkundskaber:

Deltagerne skal have tidligere erfaring med det italienske sprog svarende til mindst niveau A1. Hvis dette ikke er opfyldt, forbeholder kursusorganisationen sig ret til at vurdere kandidatens deltagelse gennem en personlig vurdering før kursusstart.

Forbud mod dyr:

Dyr af enhver art er ikke tilladt under undervisningen, i faciliteterne, der bruges til kurset, eller i nogen anden relateret aktivitet. Deltagerne bedes arrangere passende indkvartering for deres dyr uden for kurset.

Accept og overholdelse af krav og begrænsninger:

Tilmelding til kurset indebærer accept og overholdelse af disse begrænsninger og krav til deltagelse. Kursusorganisationen forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagekalde tilmeldingen for enhver, der ikke overholder disse betingelser.


VARIGHED, TIDSPUNKTER OG AKTIVITETER FOR ITALIENSK KURSER

Varighed, dage og tidspunkter for kurset:

Dage og tidspunkter for kurset er fastlagt af programkalenderen og kan ikke ændres.

Italienskundervisningen finder sted fra mandag til fredag, fra kl. 10:00 til 11:30

Antal studerende

Holdet består af mindst 4 og højst 8 studerende for at sikre en optimal uddannelsesoplevelse og personlig opmærksomhed.

Eftermiddags- og aftensaktiviteter:

Eftermiddags- og aftensaktiviteter er inkluderet i kursusprogrammet og finder sted i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i det fulde program for det specifikke kursus. Eventuelle ekstra aktiviteter, der ikke er specificeret i studierejsens program, som vil blive håndteret selvstændigt af kursisterne, er på den studerendes eget ansvar.


BETALINGSMÅDER

Betalingsmåder:

Studia.dk accepterer følgende betalingsmetoder for tilmelding til kurser og eventuelle ekstra omkostninger:

Kreditkort:

På Studia.dk kan du betale med de mest almindelige betalingskort, herunder Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro, American Express og Diners Club mm. samt bankoverførsel.

Bankoverførsel:

Oplysningerne til at foretage betalinger via bankoverførsel findes i kursusfakturaen.

Indtast deltagerens navn og tilmeldingsnummer i overførslen og send en kopi af betalingskvitteringen til e-mail-adressen info@studia.dk for at lette bekræftelsen af tilmeldingen.


AFBESTILLINGER, ÆNDRINGER OG REFUSIONER

Annullering med refusion ved at sende skriftlig kommunikation til info@studia.dk.

Fuld refusion, hvis annulleret af skolen på grund af mangel på deltagere (minimum 4).

Ingen refusion for annullering, hvis der er gået mindre end 120 dage siden kursusstart, manglende deltagelse, lærers sygdom (en erstatning er planlagt, som muligvis ikke taler dansk), ændringer i tidsplaner og aktiviteter, utilfredshed efter kurset eller force majeure uafhængig af Studia.dk eller Enrica Lampis.


FORSIKRING, ANSVAR OG DELTAGERADfÆRDSKODEKS

Forsikring:

Deltagere skal, hvis de ønsker det, selv tegne en rejse- og sundhedsforsikring for hele varigheden af kurset og de relaterede aktiviteter.

Ansvar:

Mindreårige ledsaget af forældre: Forældre er ansvarlige for opsyn og opførsel af deres børn under kurset og alle relaterede aktiviteter.

Personer med psykiske handicap: Forældre eller værger er ansvarlige for opsyn og opførsel af deres børn eller dem, de er værge for, under kurset og alle relaterede aktiviteter.

Studia.dk påtager sig intet ansvar for tab eller skade på personlige ejendele eller for personskade af nogen art, der kan opstå under kurset eller relaterede aktiviteter.

Deltagere er ansvarlige for eventuelle skader, de forårsager på Studia.dk’s, Enrica Lampis’ eller tredjeparters ejendom.

Deltageradfærdskodeks:

Passende opførsel: Deltagere er forpligtet til at opretholde en respektfuld og passende opførsel under undervisning, aktiviteter og på ethvert tidspunkt inden for skolens faciliteter. Krænkende, voldelig, chikanerende eller diskriminerende adfærd vil ikke blive tolereret og kan føre til udelukkelse fra kurset uden nogen refusion.

Overholdelse af skolens regler og procedurer: Deltagere skal overholde alle regler, procedurer og retningslinjer fastlagt af skolen og lærerne. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, overholdelse af undervisningstider, aktiv og konstruktiv deltagelse i læringsaktiviteter og ansvarlig brug af faciliteter og ressourcer, der stilles til rådighed.

Overholdelse af lokale love: Deltagere er forpligtet til at overholde lokale og nationale love under deres ophold på Sardinien og deltagelse i kurset. Overtrædelse af lovene kan medføre udelukkelse fra kurset og potentielle juridiske konsekvenser.

Gensidig respekt: Deltagere er forpligtet til at behandle andre studerende, lærere, skolepersonale og det lokale samfund med respekt og høflighed. Dette inkluderer at være følsom over for kulturelle forskelle og undgå adfærd, der kan krænke eller bringe andre i ubehagelige situationer.

Personligt ansvar: Deltagere er ansvarlige for deres egne handlinger og deres velbefindende under kurset. Det forventes, at alle deltagere tager sig af deres personlige ejendele og respekterer andres ejendom.


FOTOS OG VIDEOOPTAGELSER

Studia.dk forbeholder sig retten til at tage fotografier og foretage videooptagelser af deltagerne i løbet af undervisningen og de relaterede aktiviteter. Disse materialer kan blive brugt til markedsførings- og promoveringsformål.

Hvis en deltager foretrækker ikke at blive fotograferet eller filmet, er det nødvendigt at udfylde og indsende en skriftlig meddelelse, der udleveres efter udtrykkelig anmodning fra studerende til Studia.dk, der udtrykker denne anmodning på tidspunktet for tilmelding til kurset.


INTELEKTUEL EJENDOMSRET

Alle undervisningsmaterialer, indhold, varemærker, logoer og andet materiale, der findes på hjemmesiden og i de kurser, der tilbydes af Studia.dk, er udelukkende ejet af Studia.dk eller de respektive rettighedshavere.

Deltagere i kurser og brugere af hjemmesiden forpligter sig til ikke at kopiere, distribuere, offentliggøre, overføre, ændre, skabe afledte værker eller på anden måde bruge ophavsretligt beskyttede materialer, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder uden forudgående skriftligt samtykke fra Studia.dk eller den berettigede rettighedshaver.

Under deltagelse i italienskkurserne kan studerende få tilladelse til at bruge de materialer, der leveres af Studia.dk, udelukkende til personlige og ikke-kommercielle formål, forudsat at meddelelsen om ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder forbliver uændret.

Studia.dk forbeholder sig ret til at forfølge retslige skridt mod enhver uautoriseret brug af deres materialer, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, for at beskytte deres interesser og sikre overholdelse af gældende love om intellektuel ejendom.


KLAGE OG TVISTLØSNING

Klager vedrørende kurset: Eventuelle klager vedrørende kurset skal indgives skriftligt til skolen inden for 14 dage efter kursets afslutning. Studia.dk forpligter sig til at gøre sit bedste for at løse problemer og finde en tilfredsstillende løsning for begge parter.

Tvistløsning:

Forsøg på venskabelig løsning: I tilfælde af tvister, klager eller uenigheder mellem skolen og deltagerne, bedes man først forsøge at finde en venskabelig løsning gennem dialog og direkte kommunikation med skolens ledelse eller det ansvarlige personale.

Mægling: Hvis tvisten ikke kan løses på en venskabelig måde, kan de involverede parter blive enige om at underkaste sagen mægling. Mæglingen vil blive ledet af en upartisk og kvalificeret mægler, valgt i fællesskab mellem de involverede parter. Parterne forpligter sig til at samarbejde i god tro med mægleren og dele mæglingsomkostningerne ligeligt.

Voldgift: Hvis tvisten ikke kan løses gennem mægling, kan de involverede parter blive enige om at underkaste sagen bindende voldgift. Voldgiften vil blive gennemført i overensstemmelse med reglerne for det valgte voldgiftsinstitut, som parterne er blevet enige om. Voldgiftsdommerens afgørelse vil være endelig og bindende for begge parter.

Gældende lov og jurisdiktion: Hvis tvisten ikke kan løses gennem mægling eller voldgift, eller hvis en af parterne ikke accepterer sådanne tvistbilæggelsesmetoder, accepterer parterne at underkaste sig italiensk lovgivning og henvise tvisten til den kompetente domstol på det sted, hvor skolen har hjemsted.

Tilmelding til kurset indebærer accept og overholdelse af disse tvistbilæggelsesprocedurer. Begge parter forpligter sig til at forsøge at løse eventuelle tvister på en konstruktiv og rettidig måde, under overholdelse af principperne om god tro og loyal rettergang.

No Comments

Post A Comment

twenty + 17 =